Glosoria
 Gör glosläxan roligare sedan 1996
 

Villkor/privacy policy för användning av tjänster hos Glosoria.nu

§ 1 Allmänt
§ 1.1 Dessa villkor reglerar användningen av tjänster mellan Glosoria.Nu och kontoinnehavare på Glosoria.Nu.

§ 1.2 Kontoinnehavare kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej kontoinnehavare myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kontoinnehavaren till ytterligare part.


§ 2 Tjänster
§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i konto hos Glosoria.Nu hänvisas kontoinnehavaren till särskild kontospecifikation.

§ 2.2 Fri support på konto hos Glosoria.Nu. Gratis support sker via e-mail och genom information på Glosoria.Nu.

§ 2.3 För att garantera bra prestanda för våra användare begränsar vi det maximala antalet glosor som varje konto får lagra. Denna begränsning kan ändras och/eller erbjudas som uppgradering till större kvota inom olika paket.


§ 3 Avtalstid
§ 3.1 Detta avtal gäller tills vidare och kan sägas upp med omedelbar verkan från båda parter. Vid var tid gällande åtaganden upphör direkt vid uppsägning av avtal.

§ 3.2 Vid uppsägning av avtal e-postas ett meddelande innehållande lösenord till konto och information om vilken e-postadress som är kopplat till konto som skall sägas upp.


§ 4 Avgifter för konto
§ 4.1 Glosoria.Nu's tjänster i standardkonto erbjuds gratis till våra användare. Detta är vår policy som vi inte avser att ändra.

§ 4.2 Erbjudande av extratjänster, utökade kvoter för t.ex. glosor eller andra erbjudanden kan förekomma till en mindre kostnad per konto. Varje användare bestämmer fritt vilka tjänster som skall ingå och om ett konto skall uppgraderas.


§ 5 Överlåtelse av konto
§ 5.1 Konto hos Glosoria.Nu får ej överlåtas till annan part.

§ 6 Glosoria.Nu's ansvar
§ 6.1 Glosoria.Nu kontrollerar inte den information som finns lagrad på våra användares konto. Glosoria.Nu är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Glosoria.Nu förbehåller rätten att radera eller stänga konto som av oss anses inaktiva eller på annat sätt bryta mot regler i detta avtal.

§ 6.3 Glosoria.Nu behandlar all information som sparas på användares konto konfidentiellt. Viss information, som ingår som en del av vårt tjänsteutbud, kan dock göras tillgänglig till andra användare på ett sådant sätt att dess ursprung ej kan fastställas.


§ 7 Kontoinnehavares ansvar
§ 7.1 Kontoinnehavare förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kontoinnehavare förbinder sig att vid utnyttjande av tjänster hos Glosoria.Nu alltid uppge korrekta och med i sanningen överensstämmande uppgifter.

§ 7.3 Kontoinnehavare ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton.


§ 8 Force majeure
§ 8.1 Glosoria.Nu skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Glosoria.Nu skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Glosoria.Nu inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Cookies på Glosoria.nu

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Den här webbplatsen använder "Google Analytics Demographics and Interest Reporting" för att få generell information om vilken typ av besökare som besöker webbplatsen. Ingen information går att spåra till en enskild användare! Vi använder denna information för att förbättra innehåll och funktion. Informationen kan även i framtiden användas för att välja ut vilken typ av reklam som kan komma att placeras på sidan. Du som användare kan välja att hindra ditt deltagande i sådan statistik genom att använda Googles Ad Settings eller helt undvika att bli spårad genom att använda något av de webbläsartillägg som finns för ändamålet.

För att tjänsterna på glosoria.nu skall fungera används sessionscookies. De lever bara så länge den aktuella sessionen är aktiv. Avsluta sessionen genom att logga ut eller stänga webbläsaren.

För att få övergripande statistik om vilka våra besökare är används tredjepartskakor som sätts av domänen doubleclick.net.

Övriga cookies är first-part cookies, dvs cookies satta av den aktuella domänen, och sätts av Google Analytics, de är:

Namn: __utma
Typ: Permanent cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn: glosoria.nu
Data: Unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning: Webbstatistik, används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen.
Tid: Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: __utmb
Typ: Sessionscookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn: glosoria.nu
Data: Unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning: Webbstatistik, används för att beräkna antalet besök på webbplatsen.
Tid: Cookien förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades. Observera att 30-minutersgränsen kan ändras genom att använda en specifik parameter.

Namn: __utmc från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ: Sessionscookie
Domännamn: glosoria.nu
Data: Unikt nummer
Användning: Webbstatistik, används ihop med cookien __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet (30 minuters inaktivitet innebär ett nytt besök i Google Analytics). Om besökaren är inne på din webbplats och sedan stänger webbläsaren och därefter öppnar en ny webbläsare (av samma typ) och kommer tillbaka inom 30 minuter så kan Google Analytics avgöra om besöker ska tolkas som ett nytt besök eller inte (__utmb cookien lever fortfarande eftersom 30 minutersgränsen inte passerats).
Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

Namn: __utmz från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ: Permanent cookie
Domännamn: glosoria.nu
Data: Unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer och Google AdWords information via parametrarna utmcsr, utmcmd, utmctr, utmcct, utmccn och utmglcid.
Användning: Webbstatistik, används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen. Informationen i denna cookie är speciellt intressant om man vill koppla konverteringar till olika trafikkällor och kampanjer. Delar av cookien uppdateras varje gång besökaren kommer in från en ny trafikkälla och andra delar (den för navigering) uppdateras vid varje sidvisning.
Tid: Cookien förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: __utmv från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ: Permanent cookie
Domännamn: glosoria.nu
Data: Data specifik för den aktuella användaren och applikationen
Användning: Webbstatistik, används för att spara data specifik för den aktuella användaren. Kan till exempel avändas för att jämföra inloggade användare mot ej inloggade användare. Cookien kan innehålla valfri information, observera dock att Google Analytics privacy policy fortfarande gäller och ingen information som knyter en specifik person till datan lagras.
Tid: Cookien förfaller två år efter att den sattes eller senast uppdaterades.© 1996-2015 Henrik Hedlund, Jan Källström.
Användarvillkor. Cookies.