Glosoria
 Gör glosläxan roligare sedan 1996
 

Servicesidorna för Glosoria 2k1

Välkommen till informations- och hjälpsidorna för Glosoria Online Education 2k1!

På dessa sidor kommer Du att hitta den senaste informationen för vår tjänst 2k1. Vi publicerar all den information som Du kan ha nytta av; hjälp om hur tjänsterna fungerar, serviceinformation, driftstopp, buggar eller annan information som vi tror att Du kan ha nytta av. Gör det till en vana att regelbundet kontrollera denna sida efter ny information som berör Dig och hur Du använder våra tjänster!


Hjälp för Glosoria Online Education 2k1 (visa all hjälp igen)

Examinering
Med hjälp av examineringen gör Du förhör på Dina glosor. När Du klickar på länken kommer Du att komma till startsidan för examineringen. Här visas en sammanställning på de inställningar som kommer att gälla för ditt förhör. Dessutom väljer Du här om Du vill göra förhöret från Språk1 till Språk2 eller tvärtom!
För att börja förhöret klickar du på 'Börja förhör'. Då kommer samtliga glosor inskrivna i aktivt set att listas på skärmen redo att översättas. Längst till höger finns det en statuskolumn som visar om Du är godkänd på en vissa glosa eller ej. Denna visar "Ej godkänd" på samtliga glosor på första försöket. Om Du har valt slumpvis ordning kommer den ordning som glosorna listas i att vara slumpvis. Fyll i den översättning Du tror är rätt och klicka på 'Kontrollera mina svar'.
När Du gör det kommer Dina svar att kontrolleras och antingen godkännas eller underkännas. Vad varje glosa blev kontrollerad och godkänd eller ej godkänd som visas i kolumnen till höger på sidan som visas! Varje glosa rättas utifrån de inställningar Du har valt, och därför kommer ibland hänsyn att tas till om Du svarat med VERSALER/gemener (STORA/små bokstäver). Beroende på vilka inställningar Du har aktiverat kommer Du nu eventuellt att få ett antal nya försök att besvara glosorna rätt samt eventuellt att börja nya omgångar med glosor som ej ännu har besvarats korrekt. Om Du vill avbryta ett förhör klickar Du på 'avbryt förhör' överst i höjd med sammanställningen på respektive sida.
De resultat Du uppnår när förhöret är klart sparas och Du kan granska dem vid senare tillfälle!

Support via E-post
Om Du inte hittar svaren på Dina frågor i dessa supportsidor kan Du skicka ett e-post till oss. Glöm inte att tala om 1) Vad Du får för felmeddelande, 2) Vad Du gör för att felet skall uppstå och 3) En allmän beskrivning av problematiken (om felet uppstår varje gång eller slumpvis osv.). Du får även gärna skicka ett supportmail med allmänna frågor eller kanske bidra med konstruktiv kritik och beröm som leder till att vårt arbete kan utvecklas och förbättras!

Vår supportadress är support@glosoria.nu!


Till Center


© 1996-2015 Henrik Hedlund, Jan Källström.
Användarvillkor. Cookies.