Glosoria 2000 Resource Kit
Dokumentation till Glosoria 2000 version 4.x
Rev.nr: 4.0.

Innehållsförteckning  
1 Installation (se även Licensavtal)
1.1 Installera
1.2 Grundläggande information om Glosorias uppbyggnad
1.3 Avinstallation

2 Om programmakarna
2.1 Vilka är Henrik och Jan?
2.2 Vad är VirtuaWARE?

3 Support
3.1 Installation
3.2 Oregistrerade användare
3.3 Registrerade användare

4 Kontakta oss

5 Vad är en registrerad användare?
5.1 Fördelar som registrerad användare
5.2 Hur blir jag registrerad användare?
5.2.1 Automatisk registrering (rekommenderas)
5.2.2 Manuell registrering

6 Standardhanterare
6.1 Glosbokshanteraren
6.1.1 Funktionerna i Glosbokshanteraren
6.1.2 Lägg till flera betydelser till en glosa
6.1.3 Importera glosor från bl.a. anteckningar och Microsoft Word
6.1.4 Ta bort alla glosor från glosbok, eller inom specifikt intervall
6.1.5 Sök glosa

6.2 Förhörshanteraren
6.2.1 Funktionerna i Förhörshanteraren
6.2.2 Glosoria Exam Wixard
6.2.3 Diplomhanteraren

6.3 Statistikhanteraren
6.3.1 Funktionerna i Statistikhanteraren

7 Specialverktyg
7.1 Artikelhanteraren
7.1.1 Funktionerna i Artikelhanteraren
7.2 Klicka rätt
7.2.1 Funktionerna i Klicka rätt
7.3 HangMan
7.3.1 Funktionerna i HangMan
7.4 Sök-funktion
7.4.1 Funktionerna i Sök-funktionen

8 Inställningar

9 Övrigt
 

Glosoria Resource Kit är skyddat av upphovsrättslagstiftningen. All annan duplicering och/eller modifiering än den som medges i licensavtalet är förbjuden.
© 1999 Henrik & Jan.

 
1
Installation [Innehåll]
1.1 Installera
I Glosoria 2000 är ett helt nytt installationsprogram med. Du som sedan tidigare använt våra installationsprogram kommer inte att känna igen Dig.

Fördelen med det nya installationsprogrammet är att det har en oöverträffbar kompatibilitet när det gäller olika systemkonfigurationer.
Windows NT version 4.x samt Windows 95 och 98 skall alla fungera utan problem.
Obs!För Windows NT krävs det i de allra flesta fall att Du har administrativa rättigheter till systemet, för att installationen skall lyckas. Om Du inte har det kommer vissa sk. kontroller inte att kunna installeras. Om dessa kontroller sedan tidigare är installerade, kommer installationen att fungera trots allt, i annat fall kommer den att låsa sig i slutskedet av installationen.

Till nackdelarna hör att den distribuerade installation är betydligt större samt att det i mindre utsträckning inte finns möjlighet att påverka installationen.

Följande steg genomförs vid installationen:

a) Det första Du behöver göra är att starta installationen genom att köra setup.exe.
b) Först uppmanar installationsprogrammet Dig att stänga alla andra program som Du eventuellt kör. Det är viktigt att Du gör det!
c) I nästa steg får du välja var Du vill installera programmet på hårddisken. Använd det alternativ som förelås eller byt ut det om du så önskar.
d) När du valt destinationskatalogen så klickar Du på den stora fyrkantiga knappen med en bild på. Då startar själva installationen. Under installationen kommer Du kontinuerligt att kunna se vilka filer som installeras, eller vilka andra moment som utförs, t.ex. när ikoner skapas.
e) Installationen är färdig. Du startar Glosoria genom att klicka på Start / Program / Glosoria 2000.

Vid första starten av Glosoria kommer Du att se några speciella informationsrutor. Ta Dig tid att läsa igenom dessa. De kommer inte att visas nästa gång Du startar!

Fakta: Systemkrav
Upplösning: Vi rekommenderar en upplösning på minst 800x600 pixlar.
Färgdjup: Minst 256 färger krävs för godtagbar återgivning.
Hårddiskutrymme: Omkring 4 mb ledigt hårddiskutrymme för installationsfiler och färdig installation.
Mus: Rekommenderas.

1.2 Grundläggande information om Glosorias uppbyggnad
Denna avdelningen ger en ytlig överblick över hur Glosoria är uppbyggt. Avsikten är inte att ge en fullständig inblick i hur Du hanterar Glosoria, utan att ge en ytlig översikt för att hjälpa till att avgöra om Du vill utvädera Glosoria eller ej.

Glosböcker
Glosorias grundstomme består av Glosböcker. Dessa glosböcker kan placeras på valfritt ställe på hårddisken, och är en helt vanlig fil. Filen innehåller dels själva glosorna, men även annan information, t.ex. om vilka språk som glosboken har och när den skapades osv.

För att modifiera glosböckerna har du ett antal olika verktyg, de tre största och mest använda är dock Glosbokshanteraren, Statistikhanteraren och Förhörshanteraren.

Glosbokshanateraren
Med glosbokshanteraren lägger du till, modifierar och raderar du glosor i glosboken. Huvudsakligen använder du detta verktyg när Du precis skapat en glosbok, och vill lägga till glosor i den.

Förhörshanteraren
Med detta verktyg utför Du dina förhör på dina glosor. Förhören kan antingen göras från [Språk1] till [Språk2] eller tvärtom samt slumpvis. Du kan bl.a. välja att göra skillnad på VERSALER och gemener. Alla förhör genererar statistik som lagras. För att ta del av statistiken så använder du Statistikhanteraren.

Statistikhanteraren
Med statistikhanteraren så får Du en överblick över hur dina förhör går. Här kan Du se på statisik med slumpvisa förhör, förhör från [Språk1] till [Språk2] och
även tvärtom. Dessutom får Du det totala resultatet på alla förhör med öppen glosbok, och Du kan även se hur alla förhör med alla glosböcker har gått.

Andra verktyg
Förutom dessa verktyg kan du bl.a. använda Klicka rätt, ett spel där du helt enkelt kan klicka på rätt Glosa. Du har även Artikelhanteraren som kan plocka fram rätt artiklar till tyska substantiv osv.

1.3 Avinstallation
För att ta bort Glosoria från din dator kan du med fördel använda Lägg till/Ta bort program i kontrollpanelen.

Med denna tar du automatiskt bort Glosoria snabbt och lätt.

Om du trots allt själv vill ta bort Glosoria kan Du använda Dig av den installationslog som skapas under installationen.

Loggen heter st5unst.log och innehåller information om vilka komponenter som installerades under installationer, vilka förändringar som har gjorts i ditt
systemregister, vart filer har placerats m.m.
 
 
2
Om programmakarna [Innehåll]
2.1 Vilka är Henrik & Jan?
Vi som har gjort Glosoria heter Henrik och Janne.
Vår förhoppning är att Glosoria kommer att underlätta dina möjligheter till bra resultat vid språkstudier.
Glosoria stödjer det allra flesta språk som Du kan läsa.
Vi har gjort vårt yttersta för att Glosoria skall vara ett användarvänligt och intuitivt program för Dig att använda. Vi tar tacksamt emot synpunkter på programmet per e-mail.
Henrik läser till systemvetare på högskolan och har i skrivande stund läst 1,5 av 3 år.
Henrik har skapat programidé och upplägg av programmet. Han har även skött den huvudsakliga kodningen av de flesta komponenterna i programmet samt all dokumentation.
Jan läser till systemvetare på samma högskola och har i skrivande stund läst 0,5 av 3 år.
Jan har skapat HangMan och sökfunktionen för flera glosböcker. Han har även bistått med avancerad kodning där så behövts. Han är även ansvarig för hemsidans design, inspirerad av programmets utseende.

2.2 Vad är VirtuaWARE?
Glosoria började konstrueras av VirtuaWARE 1997 och har sedan dess förbättrats med jämna mellanrum t.o.m. version 3.x. Från och med version 4.x har vi, Henrik och Jan, tagit över utvecklingen av Glosoria.
VirtuaWARE existerar mer eller mindre ej idag.
 
 
3
Support [Innehåll]
Som användare av Glosoria är Du berättigad till support på olika nivåer. För mer information läs avsnitten nedan. Gemensamt för all support hos oss gäller att upprepade mail inte kommer att snabba upp processen, snarare tvärtom, eftersom ert mail placeras längst bak i kön.

3.1 Installation
Alla användare av Glosoria är berättigade till hjälp med installationen, och frågor som härör till denna.
Om Du mot förmodan skulle få problem med installation ber vi Dig kontakta oss. Se avsnitt 4.

3.2 Oregistrerade användare
Som oregistrerad användare har Du tillgång till en begränsad support. Detta innebär att vi svarar på dina mail så fort vi kan men registrerade användare samt frågor kring installation har förtur. Vi rekommenderar Dig därför att registrera Dig. Du får ett antal andra förmåner - läs mer under avsnitt 3.3 och avsnitt 5.1.

3.3 Registrerade användare
Som registrerad användare har Du alltid tillgång till snabb support. Vi besvarar dina frågor så snabbt som vi kan! För att vi skall kunna betrakta Dig som en registrerad användare ber vi Dig bifoga Ditt namn och/eller användar-id samt upplåsningskod i mailet till oss. Om Du inte skickar med detta kommer vi att betrakta ditt mail som ett mail från en oregistrerad användare.
 
 
4
Kontakta oss [Innehåll]
Du som vill kontakta oss kan göra det per e-mail.
Vår e-mailadress är virtuaware@geocities.com.
Du kan även besöka vår hemsida. Adressen dit är http://glosoria.cjb.net
 
 
5
Vad är en registrerad användare? [Innehåll]
Du kan om Du vill bli en registrerad användare av Glosoria. Det är inte något tvång att bli en registrerad användare. Du kan fortsätta använda Glosoria hur länge Du vill utan att registrera Dig.
Om Du bestämmer att registrera Dig kommer Du dock att få ett antal fördelar jämfört med oregistrerade användare. Dessutom är det HELT gratis att registrera sig som användare.

5.1 Fördelar som registrerad användare
Som registrerad användare får Du bl.a. följande fördelar:

5.2 Hur blir jag registrerad användare?
Det är enkelt att bli en registrerad användare. Du använder med fördel den inbyggda elektroniska registreringen som hjälper Dig att registrera en användare snabbt och lätt.
Om Du har problem med att använda den automatiska registreringen ber vi Dig skicka ett e-mail till oss för support.
5.2.1 Automatisk registrering (rekommenderas)
Du kan med fördel använda den inbyggda automatiska registreringen när Du skall registrera glosoria. Detta går både snabbare än den vanliga registreringen, och är lättare och tydligare för Dig som användare att använda!
För att använda den automatiska registreringen klickar Du på Hjälp / Registrering / Automatisk registrering...
Då kommer dialogrutan för elektronisk registrering upp.

Obs!För att kunna registrera Dig automatiskt måste Du se till att Du är uppkopplad mot internet innan Du börjar registrera Dig.
 
Steg-för-steg guide
Att registrera sig elektroniskt
Steg 1 Välj om Du är en privatperson eller företag/förening/organisation genom att klicka på flikarna i mitten på dialogrutan.
Steg 2 Privatpersoner fyller sedan i fälten namn och e-postadress. Längst ned finns en kryssruta som låter Dig välja om Du vill få nyhetsbrev från oss per mail med information kring Glosoria och andra nyheter från oss.
Företag/föreningar och organisationer får på sin ruta fylla i några fler fält.
Först fyller Du i namnet på företaget, föreningen eller organisationen, sedan hur många användare som skall använda installationen. 
Slutligen får Du även fylla i information om kontaktpersonen. Namn, e-postadress och om kontaktpersonen skall erhålla informationsmail från oss. 
Steg 3 Nästa steg är att klicka på knappen registrera som finns under fälten som nämnts ovan.
Efter det att Du tryckt på den knappen kommer alla funktioner att låsa sig, och om allt fungerar får du efter några sekunder en bekräftelse på Du har registrerats.

Obs! När registeringen är färdig erhålles en sk. upplåsningskod. Denna kod kan användas på flera alternativa sätt och skall därför skrivas ner och bevaras på ett säkert ställe.
Koden kan användas för...
a) Upplåsning av programvara efter en ominstallation. Hur Du kan använda koden för detta beskrivs i sektion 5.2.2.
b) Upplåsning av flera installationer vid gruppinstallationer (dvs. företag, föreningar och organisationer) med fler än 1 installation. Se även här information under sektioner 5.2.2.

5.2.2 Manuell registrering
Den manuella registreringen ger dig möjlighet att...
a) registrera Glosoria om Du inte har direkt tillgång till internet på din dator.
b) låsa upp programvara efter ominstallation.
c) låsa upp programvara för fleranvändarinstallationer.

För att använda den manuella registreringen klickar Du på Hjälp / Registrering / Manuell registrering / Skicka registeringsmail...
 
Steg-för-steg guide
Att registrera sig manuellt
Steg 1 Genom att Du klickar som anges ovan, kommer automatiskt Ditt mailprogram att öppnas, och en speciell rubrik har fyllts i. Ändra inte på den!
Steg 2 Privatpersoner fyller sedan i namn i mailet.
När Du registerar Dig manuellt, kommer Du automatiskt att få vårt nyhetsbrev.
Företag/föreningar och organisationer får i sitt mail fylla i lite mer.
I mailet fyller Du i namnet på företaget, föreningen eller organisationen, sedan hur många användare som skall använda installationen. 
Slutligen får Du även fylla i information om kontaktpersonen. Namn och e-postadress.
Kontaktpersonen kommer automatiskt att erhålla nyhetsbrev från oss.
Steg 3 Skicka iväg mailet från Dig, och avvakta svar från oss med Din personliga upplåsningskod!
Steg 4 Klicka på Hjälp / Registrering / Manuell registrering / Jag har upplåsningskod...
När Du gjort det kommer en ny dialogruta fram. På dialogrutan finns det en knapp som heter 'Jag har registreringskod'. 
Klicka på den och fyll i den information som efterfrågas i de kommande dialogrutorna. 
Det är viktigt att Du använder företagsnamnet när det efterfrågas vilket namn Glosoria skall registreras till, eftersom det är det vi baserar upplåsningskoden på!

Obs! Om Du vill låsa upp Glosoria för grupplicenser eller efter en ominstallation gör Du steg 4 ovan! Använd den upplåsningskod Du fick i samband med den elektroniska registreringen!
 
6
Standardverktyg [Innehåll]
6.1 Glosbokshanteraren
Med hjälp utav Glosbokshanteraren hanterar Du dina glosböcker. Du lägger till till glosor, tar bort dem och modifierar dem efter behov.
Du kan även söka dig fram till speciella glosor.
Allra längst upp på skärmen finns det ett fält som det står 'Tips' bredvid. Titta ofta här, eftersom Du kontinuerligt får information om vad alla knappar gör när Du för musen över dem!
Allra längst ner till höger, under kommandoknapparna, finns det även ett fält som talar om hur många glosor Du har i din glosbok.

6.1.1 Funktionerna i glosbokshanteraren
Till höger på glosbokshanteraren finner Du en rad olika knappar som alla har olika funktioner. Här nedan förklaras dessa och hur Du använder dem!

6.1.2 Lägg till flera betydelser till en glosa
Du kan i Glosoria lägga till flera betydelser för en glosa. Hursomhelst kommer glosan i praktiken ändå att lagra som olika separata glosor.
För att kunna lägga till flera betydelser klickar Du på knappen 'Lägg till flera' som finns till höger i Glosbokshanteraren.
 
Steg-för-steg guide
Att lägga till flera betydelser till en glosa
Steg 1 Låt oss anta ett exmpel där följande glosa skall läggas in:
Hej = Hi, Hello.
Markera vilket språk Du vill använda som språk med flera alternativ genom att använda alternativknapparna märkta med 'Flera'.
Som standard är tillspråket markerat. I vårt fall stämmer det, och Du behöver inte ändra det. 
Obs!
 • Om Du vill lägga till ex. Hej, Hejsan = Hi, så hade Du varit tvungen att ändra knappen 'Flera' till det andra alternativa läget.
 • Du kan maximalt ha tre alternativa betydelser till en glosa.
Steg 2 Fyll i 'Hej' i den vänstra rutan, och Hi i första rutan uppifrån till höger, och Hello i andra rutan uppifrån till höger.
Obs! Det går att skriva in glosor i rutan för 'Lägg till flera...' som inte följer det mönster som angivits i inställningar. Detta kommer dock att kontrolleras vid ett senare skede, och glosan kommer ej att läggas till om ett felaktigt mönster finns.
Steg 3 Längst ner på dialogrutan finns en kryssrutan märkt 'Indexera glosor'. Denna funktion gör så att dina glosor numreras och lättare kan särskiljas från varandra vid föhör. 
Studera nedanstående exempel:
 • Med Indexering...

 • Hej 1 = Hi 1
  Hej 2 = Hello 2
 • Utan indexering...

 • Hej = Hi
  Hej = Hello
Som standard är kryssrutan markerad, vilket rekommenderas.
Steg 4 Om Du skriver fel kan Du trycka på knappen rensa för att tömma alla fält och återställa till ursprungsläget. 
I annat fall klickar Du nu på 'Lägg till' för att lägga in de glosor Du angivit. 

6.1.3 Importera glosor från bl.a. anteckningar och Microsoft Word
I Glosoria kan Du nu även importera glosor från andra program där man kan behandla text, t.ex. ordbehandlare som Microsoft Word. Även programmet Anteckning fungerar utmärkt, vilket vi rekommenderar Dig att använda.
Varför har Glosoria en importeringshanterare? Vi vill ge dig som användare möjlighet att skriva in glosorna i t.ex. skolan eller företaget, även om dessa inte har Glosoria installerat.
De allra flesta datorer har tillgång till programmet anteckningar, och där kan Du skriva in glosorna, som Du sedan kan ta med hem till Glosoria och importera direkt in i programmet!
Obs! För att detta skall fungera måste glosorna följa ett visst mönster när Du skriver in dem i ex. Anteckningar.
Följande är ett exempel på ett godtagbart mönster:

Hej=Hi
Du=You
Vi=We
Hus=House
osv...

Märk följande:

Steg-för-steg guide
Att importera glosor
Steg 1 Skriv in de glosor Du skall importera i ett textbehandlingsprogram eller editor, t.ex. Anteckningar.
Följ mönstret:
Hej=Hi
Du=You
Vi=We
Hus=House
osv...
Steg 2 Kopiera ut texten ur anteckningar när Du vill imporera den. 
Du kopierar texten genom att först markera den med ex. musen, och sedan trycka 'Ctrl+C' eller välja 'Kopiera' från 'Redigera' menyn!
Steg 3 Nästa steg är att klistra in den i importeringshanteraren. Detta gör Du genom att trycka 'Ctrl-V' när Du har markören i den stora text-rutan på importeringsdialogrutan.
Steg 4 Tryck 'Importera text' för att importera glosorna till Glosbokshanteraren!

6.1.4 Ta bort alla glosor från glosbok, eller inom specifikt intervall
Du kan i Glosoria ta bort alla glosor i en glosbok - tömma den - eller alternativt ta bort inom ett specifierat intervall, genom att klicka på knappen 'Ta bort alla/intervall' till höger på glosbokshanteraren.
 
Steg-för-steg guide
Att ta bort flera/alla glosor
Steg 1 Välj om Du vill ta bort alla glosor eller glosor inom specifierat intervall. Detta gör du med alternativknapparna i mitten på dialogrutan.
Steg 2 Om Du vill ta bort glosor inom ett specifierat intervall, klickar Du nu på de två listor som finns under alternativet 'Intervall'. Här finns rutorna 'Från' och 'Till'. I dessa två sk. DropDown listor, finns samtliga glosori i glosboken med. 
Här väljer Du lätt vilken glosa Du vill börja ta bort (från och med) och vilken glosa du vill ta bort (till och med).
Steg 3 Nästa steg är att bekräfta att Du verkligen vill ta bort de glosor Du angivit. Detta gör Du genom att markera kryssrutan längst ner i dialogrutan märkt 'Markera denna kryssruta för att godkänna att Du vill ta bort ovan angivna glosor.'.
Steg 4 När Du gjort steg 3 ovan blir knappen 'Ta bort' tillgänglig, och Du kan trycka på den för att ta bort glosorna. 

6.1.5 Sök glosa
I Glosbokshanteraren kan Du söka efter glosor som Du inte hittar.
För att kunna söka klickar Du på knappen märkt 'Sök glosa'.
Du kommer nu att se ett nytt formulär där Du anger vilken glosa Du vill söka efter på raden märkt 'Sökuttryck'.

Märk följande:

Du kan infoga egendefinierade och fördefinierade specialtecken med hjälp av drop-drownlistan och knappen 'Infoga tecken' - eller F4 om Du så vill.

6.2 Förhörshanterare
Med hjälp utav förhörshanteraren förhör Du dina glosor. Detta kan du göra på flera olika sätt, vilket Du väljer genom inställningarnas dialogruta (se sektion 8).
Förhörshanterarens möjligheter är många och ger dig ett traditionsenligt förhör.
I Glosoria kan du även lära Dig glosorna genom att använda 'Klicka rätt' eller 'HangMan' (hänga gubbe).

6.2.1 Funktionerna i förhörshanteraren
I förhörshanteraren kan Du göra följande val:

 • Börja nytt förhör (Alt+N F2 Enter)

 • Med hjälp av denna knapp startar Du ett nytt förhör i Förhörshanteraren. Om ExamWizard är aktiverat kommer den att visas först.
 • Visa rätt svar (Alt+V F3)

 • Du kan visa rätt svar av den nuvarande efterfrågade glosan. Detta fungerar alltid, bortsett från om Du för nuvarande förhörsomgång har aktiverat Diplomfunktionen. Denna gör att Du inte kan visa rätt svar, för att diplomet skall ge ett så rättvisande resultat som möjligt.
 • Kontrollera svar (Alt+K F4)

 • För att kontrollera rätt svar trycker Du på knappen märkt 'Kontrollera rätt svar'. Glosoria kommer då att jämföra ditt förlsag till översättning med det som finns lagrat i glosboken. Beroende på inställningarna kommer hänsyn att tas till VERSALER/gemener och andra faktorer.
  6.2.2 Glosoria Exam Wizard
  Med hjälp av Glosoria Exam Wizard kan du snabbt påverka vilka inställningar Du vill ha inför varje förhör.
  De inställningar Du kan välja att ändra är: Du aktiverar Glosoria Exam Wizard i dialogrutan inställningar (se sektion 8).

  6.2.3 Diplomhanteraren
  Om Du vill ha ditt resultat över det senaste förhöret utskrivet på papper kan Du lätt ordna detta genom att aktiver Diplomhanteraren.
  Då får Du en speciell resultatruta som visas efter varje förhör.
  I denna resultatruta kan Du välja att skriva ut det aktuella resultatet, som Du sedan kan använda för att visa Din lärare över hur ditt förhör har gått.
  Läraren kan sedan använda Diplomet som underlag för betygsättning.

  Obs!
  För att garantera autentiska diplom finns en unik verifieringskod på varje diplom.
  Denna verifieringskod kan användas för att kontrollera om Diplomet är korrekt eller en kopia.
  För att kunna göra denna kontroll krävs det dock att ansvarig lärare tar kontakt med oss för verifiering av beräkningsalgoritmen.
  Vi kommer enbart att kontrollera verifieringskoder där det föreligger stora misstankar eller bevis för att fusk kan ha förekommit. Vi kommer alltså inte att kontrollera samtliga elevers verifieringskoder.

  Du aktiverar Diplomhanteraren i dialogrutan inställningar (se sektion 8).

  6.3 Statistikhanteraren
  Med hjälp utav statistikhanteraren kan Du lätt och snabbt ta del av Dina resultat och se vad som går allra bäst.
  Statistikhanteraren kan nollställas med hjälp av inbyggda funktioner och även diagramfunktioner finns tillgängliga.

  Statistikhanteraren visar resultat från

  Du får även en bedömning enligt det nya betygssystemet med IG, G, VG och MVG.

  6.3.1 Funktionerna i statistikhanteraren
  I statistikhanteraren kan Du göra följande val:

  Obs!
  Tänk på att statistiken lätt kan bli missvisande om Du inte nollställer samtlig statistik samtidigt. Ifall statistiken inte stämmer logiskt sett vid en kontroll, undersök då först om statistiken kan ha nollställts någon gång innan ytterligare åtgärder vidtages.
   
  7
  Specialverktyg [Innehåll]
  Glosoria har förutom ett antal standardverktyg, som Du finner i de flesta glosprogram, även ett antal specialfunktioner.
  Dessa finns oftast inte i andra glosprogram och är därför upptagna under en egen sektion här.
  De tre specialverktyg som finns med i denna uppställning är: 7.1 Artikelhanteraren
  I artikelhanteraren får Du hjälp med att hitta rätt artikel till Tyska substantiv!
  Glosoria har ett antal regler inbyggda för att kunna avgöra de mest vanliga substantivens artikel.

  Obs!
  Glosorias föreslagna artikel är endast en rekommendation. För helt korrekt framtagning av artikel hänvisas till grammatiskt lexikon. Du kan även ta del av Glosorias egna lista över undantag som kommer fram om Du trycker på F2 när du är i Artikelhanteraren.

  I listan "Glosa att söka artikel på" har redan de glosor som finns i den öppna glosboken lagts till. Om den öppna glosboken inte innehåller tyska som från- eller tillspråk kommer inga glosor att läggas till från glosbokshanteraren.

  7.1.1 Funktionerna i artikelhanteraren
  I artikelhanteraren kan Du göra följande val:

  7.2 Klicka rätt
  Du kan använda funktionen 'Klicka rätt' för att på ett lättare och lekfullare sätt lära Dig glosor!
  Du slipper skriva in dem utan för dem presenterade framför Dig!

  I denna funktion så klickar Du fram rätt översättning till den efterfrågande glosan bland tre alternativ.
  Du har en tidsbegränsning på Dig att klara varje glosa, som går att ändra på i inställningarna (se sektion 8).

  Obs!
  Du kan inte göra ett förhör med 'Klicka rätt' om din glosbok innehåller mindre än 4 glosor.

  7.2.1 Funktionerna i Klicka rätt
  I 'Klicka rätt' kan du göra följande val:

  7.3 HangMan
  En ny funktion är att du kan spela det populära spelet HangMan, eller Hänga Gubbe, i Glosoria.
  HangMan är mycket enkelt konstruerat och har endast ett fåtal funktionsknappar.
  På varje glosa har Du 10 försök på Dig. Om Du inte klarar det på 10 försök räknas ordet som fel.

  7.3.1 Funktionerna i Hang Man
  I HangMan kan Du göra följande val:

  7.4 Sökfunktion
  I Glosoria finns en mycket kraftfull inbyggd sökfunktion som låter dig söka över Glosboksgränserna.
  Med hjälp av denna sökfunktion kan Du alltså söka igenom samtliga Glosböcker i en och samma katalog efter en specifik glosa.
  Du kan lätt och snabbt hitta flera olika alternativa översättningar till en glosa som Du kanske redan skrivit in översättningen till.

  7.4.1 Funktionerna i Sökfunktionen
  I sökfunktionen kan Du göra följande val:

  8
  Inställningar [Innehåll]
  I Glosoria kan Du göra ett antal olika inställningar, mer än de flesta andra glosprogram erbjuder.
  Som alltid gäller det att man inte bör ändra på inställningar som man ej vet vad för funktion de har. Om Du är osäker på vad en viss inställning har för betydelse är det detta avsnitt Du skall läsa för att få mer information.

  Allmänt
  Användarnamn
  Detta alternativ låter Dig definiera ett namn som automatiskt används vid skapandet av nya glosböcker. Om Ni är flera som delar på installationen bör Ni låta denna rad vara tom.
  Lösenord för programstart
  Denna rad låter Dig definiera ett lösenord som kommer att efterfrågas för programstart. Om ett korrekt lösenord inte kan anges, kommer inte Glosoria att starta. Lösenordet får vara max. 20 tecken långt.
  (Se även sektion 9 - Övrigt, för säkerhetsaspekter på Glosoria).
  Visa startbild
  Ställer in hur länge startbilden skall visas i sekunder. Minimivärde är 2 sekunder.
  Antal starter
  Visar hur många gånger Glosoria har startats.
  Automatspara
  Denna kryssruta aktiverar Glosorias egna inbyggda automatsparningsfunktion, som gör att Du slipper tänka på att spara Din glosfil. Den fungerar vid de flesta tillfällen då du skapar eller öppnar en ny glosbok.
  Obs!
  Denna funktion omfattar inte dialogrutorna 'Senast öppnade glosböcker' och Sökfunktionen.
  Visa snabbtangenter
  Används för att ta fram och dölja listningen av snabbtangenterna på arbetsbordet.

  Förhörsinställningar
  Gör ingen skillnad på VERSALER/gemener
  Denna inställningar talar om för glosorias förhörshanterare huruvida skillnad på stora och små bokstäver skall göras under ett förhör.
  Välj förhörstyp
  Anger om Du vill ha förhör från:

  Betänketid Klicka rätt
  Anger hur lång tid Du får på Dig att klicka på rätt glosa när Du spelar Klicka rätt.
  Repetera glosor
  Anger hur många gånger glosorna skall repeteras innan de tas bort från förhöret vid rätt svar i Förhörshanteraren.
  Extra försök
  Anger hur många försök man får på sig att gissa på rätt svar innan det korrekta svaret visas. Du har alltid minst ett ordinarie extra försök, och alltid minst 1 extra försök utöver de ordinarie. Dvs. som minst får Du alltid tre försök på Dig att gissa på rätt glosa. Sedan är det fritt att öka på antalet försök uppåt.

  Specialtecken
  Används för att defininera egna specialtecken som Du snabbt kan komma åt genom rullningslistor på de allra flesta dialorutorna i programmet!
  Du kan specifiera enskilda tecken eller fraser på upp till 15 tecken.
  Du slipper således använda krånliga Alt-sekvenser för att få fram tecken.

  Avancerat I
  Använd smart glosbok
  Detta alternativ talar om för Glosbokshanteraren att automatiskt se till att det blir stor bokstav på tyska substantiv så fort det finns anledning och tro att det är ett tyskt substantiv som skrivs in!
  Använd eget meddelande
  Detta meddelande kan Du använda för att påminna Dig själv om hur fort klockan går när Du sitter och förhör Dig själv. Det meddelande som Du specifierar kommer att visas varje hel timma för dig!
  Tillåt samma till- som frånspråk
  Med denna markerad kan Du tillåta att glosböcker skapas med samma till- och frånspråk. Exempelvis från Svenska till Svenska.
  Tillåt ej kontroll av blanka förslag i förhörshanteraren
  Med detta alternativ markerat kan Du inte bara trycka 'Enter' för att komma vidare i förhörshanteraren. Du måste istället ange ett ord att gissa på som kommer att kontrolleras.
  Visa nyinskrivna glosor i glosbokshanteraren
  Med detta alternativ markerat kommer Du automatiskt att få se alla nya glosor Du skriver in i Glosbokshanteraren listade tydligt längst ner. Om du inte markerar detta alternativ kommer Glosorna efter en stund att hamna utanför listningen (dock finns de fortfarande med i Glosboken).

  Avancerat II
  Tillåt blanka glosor i glosbokshanteraren
  Med detta alternativ anger Du om det skall gå att lägga till Glosor som är blanka i Glosböckerna. Det är inte rekommderat att ha blanka glosor i Glosboken eftersom detta lätt ställer till problem vid förhör av en glosbok.
  Tillåt samma glosa att finnas med mer än en gång
  Detta alternativ anger huruvida det skall gå att ha med samma glosa två gånger. Det är inte rekommderat att ha med samma glosa mer än en gång eftersom detta lätta ställer till problem vid förhör av en glosbok.
  Visa glosbokshanteraren automatiskt vid ny glosbok
  Detta alternativ låter Dig anger huruvida Du automatiskt vill komma till Glosbokshanteraren för att lägga in glosor när Du skapat en ny glosbok eller ej.
  Aktivera diplom-funktion vid förhör
  Detta alternativ anger om Diplomhanteraren skall visas efter varje förhör. Diplomhanteraren medger utskrifter av diplom för betygssättning av förhör.
  Visa ExamWizard innan varje förhör
  Ger Dig möjlighet att ange förhörssätt (vilket språk som skall förhöras) och om skillnad skall göras mellan VERSALER/gemener innan varje förhör.
   
  9
  Övrigt [Innehåll]

  Glosoria och säkerhetsaspekter
  Glosoria är ett fullfjädrat glosprogram med många inbyggda funktioner. I ett försök att hindra obehöriga tillgång till utvalda delar av programmet, ger vi Dig en möjlighet att begränsa tillgången till program, dels genom ett globalt lösenord för programstart, men även begränsad tillgång till andra delar av programmet genom Säkerhetsinställningarna för glosoria.
  Trots att vi har lagt ner mycket energi på att skapa fullgoda säkerhetsrutiner förekommer det alltid brister och buggar i ett program. Därför varnar vi härmed Dig som användare att använda Glosoria till känsliga tillämpningar där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande för programmets användande.
  Vi tar inget ansvar för de skador som kan uppkomma genom att obehöriga har tagit sig in i programmet på något sätt, bl.a. genom att ta sig förbi säkerhetsspärrar i Glosoria.

  Glosoria Plug-in hanterare
  Glosoria har kapacitet att byggas ut med ett antal olika plug-in moduler.
  I detta Resource Kit finns dock ingen installationshandlening eller användarmanual av Plug-in hanteraren med, eftersom tillvägagångssättet för varje plug-in i stort sett är unikt.
  Om Du därför är tveksam till hur Du installerar en plug-in modul rekommenderar vi först att Du läser dess egna installations- och användarmanual. Om inte det hjälper, kan Du gärna kontakta oss för support!